KULLANIM ŞARTLARI : DAS AKADEMIE

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Sayın Kullanıcı,

DAS AKADEMIE TÜRKİYE WEB SİTESİ’ ne hoş geldiniz,

Aşağıda detayları belirtilen “Kullanım Şartları” Das Akademie’nin sunduğu bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri belirtmektedir.

Şartların Kabul Edilmesi

İşbu web sitesi (“Site”) Özel Alman Dil Hiz. Eğt. Ter. Tic. A.Ş. (“DAS AKADEMIE”) tarafından işletilmektedir. DAS AKADEMIE tarafından bu sitede mevcut olan bütün bilgiler, araçlar ve hizmetler dâhil olmak üzere, kullanıcıya, burada belirtilmiş bütün şartların, koşulların, politikaların ve bildirimlerin kabul edilmesi şartıyla sunulur. Sitenin kullanılması, işbu ‘’Kullanım Şartlarının’’ kabul edildiği anlamına gelir.

Bilginin Doğruluğu ve Tamlığı

DAS AKADEMIE,  web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber ( bundan sonra “Bilgi” olarak anılacaktır.) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan Bilgi’lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, Bilgi’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, DAS AKADEMIE Şirket Yetkilisinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle DAS AKADEMIE’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

DAS AKADEMIE herhangi bir zamanda sitenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutmakla beraber, sitedeki Bilgi’leri güncelleme yükümlülüğünün bulunmadığını beyan eder.

Site Kullanımı

İşbu sitedeki bütün içerik (metin, tasarım, grafikler, logolar, ikonlar, görüntüler, ses klipleri, indirmeler, arayüzler, kod ve yazılım dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) DAS AKADEMIE’ nin, lisans verenlerinin veya içerik sağlayıcılarının özel mülkiyeti olup, telif hakkıyla, ticari markayla ve diğer uygulanabilen yasalarla korunur.

Siteden elde edilen bir malzemenin, bilginin, yazılımın, ürünün ya da hizmetin değiştirilmesi, dağıtılması, aktarılması, yüklenmesi, lisanslanması ya da bunlar kullanılarak türev eserlerin yaratılması dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitedeki içeriğin bütün diğer kullanımları açıkça yasaktır. DAS AKADEMIE ya da lisans verenleri ya da servis sağlayıcıları bütün ilişkili fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere sitede sağlanmış malzemenin tam ve eksiksiz mülkiyet hakkını ellerinde tutar ve bu malzemeyi size DAS AKADEMIE’ nin kendi takdirine göre herhangi bir anda iptal edebileceği bir lisans kapsamında sağlarlar. DAS AKADEMIE bu sitedeki malzeme kullanımının DAS AKADEMIE’ ye bağlı olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini ne garanti ne de ifade eder.

Web sitesinin kullanılmasının ön şartı, kullanıcı tarafından web sitenin yasadışı ya da bu Kullanım Şartları ile ya da uygulanabilen bir yasayla yasaklanmış bir amaç için kullanılmamasıdır.

Kullanıcı Tarafından Sunulan Malzemeler

Kullanıcı, Site üzerinden sunulabilecek bir malzemenin yasallığı, güvenilirliği, uygunluğu, özgünlüğü ve telif hakkı dahil olmak üzere tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

  • gizli, özel, yanlış, sahte, iftira eden, leke düşüren, müstehcen, tehditkar, mahremiyet ya da reklam haklarına müdahale eden, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, kötüye kullanan, yasadışı ya da başka bir şekilde sakıncalı;
  • suç teşkil ya da suçu teşvik edebilecek, bir tarafın haklarını ihlal edebilecek ya da başka suretle sorumluluğa yol açabilecek ya da bir yasayı ihlal edebilecek veya
  • yazılım virüsleri, siyasi kampanya, zincirleme mektuplar, toplu postalar ya da bir “spam” türü içerebilecek her türlü içerik,

işbu web sitesine yüklenemez, bu site üzerinden dağıtılamaz ya da başka bir suretle yayınlanamaz. Kullanıcı tarafından yanlış bir e-posta adresi ya da başka bir tanımlayıcı bilgi kullanılamaz, bir kişiyi ya da varlığı taklit edemez ya da başka bir suretle bir içeriğin menşei hakkında yanlış yönlendirilemez. Bu siteye ticari içerik yüklenemez.

İşbu site vasıtasıyla sağlanan bütün kişisel bilgiler, sitenin Gizlilik Bildirimi Koşulları’ na uygun olarak ele alınacaktır.

Kullanıcı, kendisi tarafından gönderilen tüm içeriklerin haklarına sahip olduğunu veya bu içerikleri başka bir suretle kontrol ettiğini, içeriğin doğru olduğunu, sağlanan içerik ile  herhangi bir yasal düzenlemenin ihlal edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ede.

Yasal Uyarılar

DAS AKADEMIE zımni ticarete elverişlilik, özel bir amaç için uygunluk ya da ihlal etmeme garantisi dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Siteyle ilgili herhangi bir malzemeye ilişkin sarih ya da zımni herhangi bir türdeki garantiyi açıkça inkar eder.

DAS AKADEMIE web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tüm gerekli tedbirler alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, DAS AKADEMMIE web sitesini kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, siteyi kullanımı sırasında herhangi bir kişisel verisinin kötü niyetli 3. işiler tarafından ele geçirilmesi halinde doğabilecek maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Das akademıe haksız fiil, sözleşme, kusursuz sorumluluk kapsamında ya da başka bir surette olsun, hiçbir durumda ve hiçbir yasal ya da adil teori kapsamında bu site kapsamındaki bilginin kullanımından kaynaklanan, kaybedilen karlar için tazminatlar, iyi niyet kaybı, veri kaybı, iş durması, sonuçların doğruluğu, bilgisayar arızası ya da hatası dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi ya da tali hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı, gerek DAS AKADEMIE’ nin gerekse tedarikçilerinin, sitenin bir kullanıcısının iftira veya sözlü saldırı içerikli yasadışı hareketinden sorumlu olmayacağını kabul eder.

Ticari Markalar

Bu site DAS AKADEMIE’ nin ve iştiraklerinin ya da lisans verenlerinin ya da içerik sağlayıcılarının mülkiyeti olan ya da onlara lisanslanmış logoları, marka kimliklerini ve diğer ticari markaları ve hizmet markalarını (topluca “Markalar”) içerir. Bu Markaların hepsi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Bu Site kapsamındaki hiçbir şey dolaylı olarak, önceden yapılan beyanın değiştirilmesinin yasaklanması yoluyla, ya da başka bir suretle bu Sitede görüntülenen bir Markayı DAS AKADEMIE’ nin ya da Sitede görüntülenen bir Markanın sahibi olabilecek başka bir üçüncü tarafın yazılı izni olmadan kullanmak için bir lisans ya da hak verme şeklinde yorumlanmamalıdır. DAS AKADEMIE sitede ve içeriğinde ve siteye ve içeriğine açıkça verilmemiş bütün hakları saklı tutar. Bu site ve metin, tasarım, grafikler, arayüzler ve kod dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğinin tamamı ve bunların seçilmesi ve düzenlenmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin ve diğer ülkelerin telif hakkı kanunları kapsamında bir derleme olarak korunur.

Üçüncü Taraf Sitelerine Bağlantılar

Site kullanıcılara kolaylık olarak üçüncü tarafların sahip olduğu ve işlettiği, DAS AKADEMIE’ nin sürdürmediği diğer sitelere bağlantı verebilir. Ancak, bu üçüncü taraflar DAS AKADEMIE’ ye bağlı olsalar bile, DAS AKADEMIE’ nin bu bağlantı verilmiş siteler üzerinde bir kontrolü yoktur ve bu sitelerin tamamının DAS AKADEMIE’ den bağımsız ayrı gizlilik ve veri toplama uygulamaları ve yasal politikaları vardır. DAS AKADEMIE bağlantı verilen sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir ve bu sitelerdeki malzemenin içeriği ya da doğruluğuyla ilgili hiçbir fikir belirtmez. Belirtilen üçüncü taraf sitelerini ziyaretinizde risk tamamen kullanıcıya aittir.

İleriye Dönük İfadelerle İlgili İhtiyatlı Dil

Bu site “ileriye dönük ifade” teşkil eden ifadeler, tahminler veya öngörüler içerebilir. Böyle ileriye dönük ifadeler doğal olarak spekülatiftir ve gelecekteki olaylar ve eğilimler hakkında o anda mevcut bilgileri, işletim planlarını ve öngörüleri temel alır. Bu itibarla birçok riske ve belirsizliğe tabidirler. Gerçek sonuçlar ve performans DAS AKADEMIE’ nin geçmişteki deneyiminden ve bizim mevcut beklentilerimizden veya öngörülerimizden önemli ölçüde farklı olabilir. DAS AKADEMIE ileriye dönük ifadeleri kamusal olarak güncellemek ya da gözden geçirmek için bir yükümlülük taahhüdünde bulunmaz.

Adli Yetki

DAS AKADEMIE bu Siteyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İzmir ilindeki ofisinden sürdürür ve işletir. Bu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ nin kanunlarına tabidir ve onlar kapsamında yorumlanır. Kullanıcı işbu siteyi kullanarak bu Kullanım Şartları’ ndan kaynaklanan bir işlem için İzmir’ de bulunan mahkemelerin adli yetkisini kabul eder.. Eğer bu Kullanım Şartları’ nın bir kısmı yasadışı, geçersiz, ya da yürürlüğe koyulamaz sayılırsa, o kısım ayrılabilir sayılacak ve uygulanabilen yasaya göre yorumlanacaktır. Bu şart kalan hükümlerden hiçbirinin geçerliliğini ve yürürlüğe koyulabilirliğini etkilemeyecektir. DAS AKADEMIE’ nin kullanıcının ya da başkalarının bu Kullanım Şartları’ nı ihlal etmesiyle ilgili olarak harekete geçmemesi bir feragat teşkil etmez ve DAS AKADEMIE’ nin bu ihlal veya sonraki ihlallerle ilgili haklarını sınırlamayacaktır.