EĞİTİM & GELİŞİM

DAS Akademie olarak, sürekli gelişime önem veriyor, çalışanlarımızın eğitimlerini önemsiyoruz.

İnsan Kaynakları Eğitim ve Gelişim İstasyonu

Potansiyeli Açığa Çıkar, Yetenekleri Güçlendir!

DAS Akademie insan kaynağı için gelişimi sürekli kılan vizyonu ile eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Kurumun hedef ve iş sonuçlarına ulaşmasını desteklerken, aynı zamanda çalışanların bireysel performans ve gelişimlerini destekleyecek şekilde eğitim süreçleri planlanmaktadır. Çalışanlarımızın işe alım sonrası oryantasyonları ile başlayan gelişim süreçleri, yıllık eğitim planı dahilinde kişisel ve kurumsal bazda kariyerlerine katkılar ile devam etmektedir.

Şirketimizde, sürekli öğrenen bir organizasyon olma hedefi doğrultusunda, içeride bir eğitim kültürü oluşturmayı ve kendiliğinden öğrenme isteği olan bir kadroya hizmet etmeyi amaçlayan yapılandırılmış bir Eğitim Gelişim Süreci bulunmaktadır. Bu çerçevede, genel uygulama içinde çalışanlarımıza ihtiyaç analizleri kapsamında pozisyon bazlı olarak farklılaşabilen Yetkinlik, Mesleki Gelişim ve Liderlik eğitimleri sunulmaktadır.

Biz, hikayesi olan bir markayız.

Her seviyeden çalışanın fikrini sunabileceği, çalışanlarımıza üst yönetimin de dahil olduğu projelerin bir parçası olma, yeni yollar deneme ve önemli kararlara etki etme fırsatını sunarız.

Kişisel, profesyonel ve kurumsal gelişim bizim ana motivasyonumuzdur.

Sürekli öğrenme ve gelişim ilkesiyle temel hedefimiz; öğrenen organizasyon kültürümüzü çağdaş yöntem ve teknolojiler ile sürdürerek, şirketimizin hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

İK Birimimizin temel hedefi, “DAS Akademie” öğretim tasarımı ilkelerine uygun olarak; eğitim ihtiyaçlarını detaylı analiz edip, öğrenme sürecini tasarlayıp, şirket içi ve şirket dışı kaynaklar ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesini, sonuçlarının ölçülmesini ve bu kapsamda değerlendirilmesini sağlamaktır.

İşe yeni başlayan arkadaşlarımız ve mevcut çalışanlarımızın görevlerini maksimum performansla yerine getirebilmeleri için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını karşılarız. Bu amaçla yararlanabilecekleri teknik, yetkinlik, mesleki, yabancı dil alanlarında öğrenme ve gelişim faaliyetlerini organize ederiz.

Uzmanlık ve deneyim bizim için önemli iki değerdir. Hem öğrenmeye ve gelişim ihtiyacına çözüm olur, hem de öğrenilenlerin paylaşılmasını sağlarız. Bunun sayesinde bilgilerin ve deneyimlerin depolandığı ve yeniden aktarıldığı aktif bir Kurumsal Hafıza oluştururuz.

İş Başında Eğitim Yöntemleri (On-the-job training) ile, en önemli bilgi kaynağımız, mesleğinde uzman olan deneyimli yöneticilerimizin bilgi, deneyim ve profesyonel oldukları uzmanlık konuları kapsamında kurumiçi eğitim vermeleri sağlanır. Şirket içinde karşılanamayan uzmanlık konuları için dış firmalardan destek almaktayız.

Çalışanlarımızın zaman ve mekândan bağımsız olarak kendi rutinlerine göre modüler bir eğitim programı planlamaktayız. Ayrıca bu eğitim programının kendilerine özel olarak kişiselleştirilmiş olmasını tercih ediyoruz. 

IK EĞİTİM PROGRAMLARI

Biz Kimiz? Neler Yapıyoruz? DAS Akademie Nedir?

Şirket Kültürü ve Değerleri

Departman ve Ekip Tanıtımları

Şirket Politikaları ve Prosedürleri

Pozisyon tanımı, iş tanımı, performans beklentilerinin izahı

Organizasyon şeması izahı

Teknoloji ve Kaynaklar

Sosyal ve Kurumsal Etkinlikler

Soru-Cevap

İşletmenin Temel Kavramları

Pazarlama

Etkili İletişim ve Aktif Dinleme

Yazışma & E-Posta Yazma Kuralları

Outlook ve Teams aktif ve doğru kullanımı

Stres ve Zaman Yönetimi

Dijital Dönüşüm

İletişim çalışmaları

İnisiyatif alabilme ve karar verebilme özgürlüğü

Sosyal aktiviteler

Takdir etme ve ödüllendirme

Kazanç tatmini ve adil ücret dağılımı

sağlayarak, kurumumuzun gelecek hedeflerini anlayan ve bu hedeflere katkı sağlayan, motivasyonu ve verimliliği yüksek takımlar olmaya gayret ediyoruz.