AYDINLATMA METİNLERİ : DAS AKADEMIE

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
DAS AKADEMIE İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.01.2023
ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği:
İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
Veri Sorumlusu: ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir
İletişim Kanalı kvkk@das-akademie.de

2. İşlenen Kişisel Veriler:
İnternet Sitesi Aydınlatma Meni, https://www.das-akademie.com/tr/ adresinde yer alan “İletişim” bölümlerindeki formları dolduran ilgili kişilerin ve ziyaretçilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Adı-soyadı
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
Müşteri İşlem Sınav-dil seviyesi bilgileri
Mesleki Deneyim Okul bilgileri
İşlem Güvenliği IP adresi bilgisi, çerez bilgileri
Diğer Eklemek İstedikleriniz, Mesaj (Bu bölümde ayrıca talebinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla bir alan oluşturduk Burada da bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, iletiniz doğrultusunda işlenebilecektir.)
İnternet sitemizdeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri için Çerez Politikamız ve Gizlilik Politikamız, Aydınlatma Metinlerimizde belirtilen usuller esas alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
İşleme Amacı Hukuki Sebep
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
KVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi KVKK m.5 (2) (e) : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki süreç olması halinde sürecin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin üçüncü fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:
• İnternet sitesi üzerinden form doldurulması, internet sitesinin ziyaret edilmesi

6. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• “İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir” adresindeki
Şirketimize bizzat gelerek,
• ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresimiz üzerinden,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter
aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine
elektronik posta göndererek
veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
DAS AKADEMIE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.01.2023
ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
Veri Sorumlusu: ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir
İletişim Kanalı kvkk@das-akademie.de

2. İşlenen Kişisel Veriler
Çalışan Adayı Aydınlatma Meni, https://www.das-akademie.com/tr/ adresinde yer alan “Kariyer” bölümündeki formu dolduran, sair kariyer siteleri, e-mail, referans aracılığıyla başvuru yapan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir. KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Adı-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi, adres
Mesleki Deneyim Eğitim bilgileri, sertifikalar ve belgeler, dil seviyesi, bilgi-beceri ve hobiler, meslek, iş deneyimi
Diğer Eklemek İstedikleriniz ve Referans Bilgileri (Bu bölümde ayrıca başvurunuzun detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla bir alan oluşturduk Burada da bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, iletiniz doğrultusunda işlenebilecektir.)
İnternet sitemizdeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri için Çerez Politikamız ve Gizlilik Politikamız, Aydınlatma Metinlerimizde belirtilen usuller esas alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
İşleme Amacı Hukuki Sebep
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Çalışan Adayı / Stajyer adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin 3. fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya
otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilir:
• İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi,
• Çalışan adayı tarafından özgeçmişin iletilmesi,
• Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi,
• Kariyer siteleri,
• Web sitesi kariyer sekmesi içeriğindeki başvuru formlarının doldurulması aracılığıyla.

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• Uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla Das Akademie bağlantılı firmalar ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki bir süreç olması halinde sürecin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• “İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
DAS AKADEMIE DAÖKM ADAYI-KURSİYERİ AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme: 27.01.2023
ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
DAÖKM Adayı-Kursiyeri Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
Veri Sorumlusu: ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. A.Ş.
Veri Sorumlusunun Adresi: İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir
İletişim Kanalı: kvkk@das-akademie.de

2. İşlenen Kişisel Veriler
DAÖKM Adayı- Kursiyeri Aydınlatma Meni, https://www.das-akademie.com/tr/ adresinde yer alan “DAÖKM” bölümündeki formu dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu
edinmektedir.
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu DAÖKM Adayı- Kursiyeri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
Kişisel Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Adı-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi, adres
Mesleki Deneyim Eğitim bilgileri, dil seviyesi, iş deneyimi, diploma (kayıt olmanız halinde talep edilecektir.)
Müşteri İşlem Hizmet-sipariş bilgileri (kayıt olmanız halinde talep edilecektir.)
Diğer Eklemek İstedikleriniz (Bu bölümde ayrıca başvurunuzun detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla bir alan oluşturduk Burada da bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, iletiniz doğrultusunda işlenebilecektir.)
İnternet sitemizdeki diğer kişisel veri işleme faaliyetleri için Çerez Politikamız ve Gizlilik Politikamız, Aydınlatma Metinlerimizde belirtilen usuller esas alınmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
İşleme Amacı Hukuki Sebep
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
KVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi
Kişisel verileriniz, bu metnin 3. fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilir:
• Web sitesindeki formunun doldurularak başvuru yapılması,
• Görüşmeler sırasında bilgi verilmesi

5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
• Uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla DAS Akademie bağlantılı firmalar ile paylaşılabilecektir.
• Hukuki bir süreç olması halinde sürecin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
• Kayıt olmanız halinde ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

6. Yurtdışına Aktarım
İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) kullanılmaktadır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanıza istinaden” yurt dışına aktarılacaktır.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• “İsmet Kaptan Mah. 1371 Sokak No:5 İç Kapı No: Z2 Konak-İzmir” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
• ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.