DAS AKADEMIE
Almanca Öğretmenleri Kariyer Merkezi
(DAÖKM)

das akademie iş başvuru
das akademie izmir
telc sınav tarihleri
DAÖKM

DAS Akademie Almanca Öğretmenleri Kariyer Merkezi

DAS Akademie olarak kurulduğumuz günden bu yana “Almanca eğitimi ve Almanca öğretmenleri için ne yapabiliriz?” sorusunun peşinden gitmekteyiz.

Almancayı Türkiye’de öğrenmiş ve “Almanca Öğretmenliği”, “Alman Dili ve Edebiyatı” ya da “Almanca Mütercim Tercümanlık” bölümlerinden mezun olmuş, formasyon eğitimi almış; ancak Almanca konuşmakta güçlük yaşayan veya kendi mesleğini yapma imkanına sahip olamadığından başka branşlara yönelmek zorunda kalan Almanca öğretmenleri için DAÖKM’yi kurduk.

Sözlü ve yazılı dil becerilerini ölçmek için bu projeye başvuran DAÖKM kursiyer adaylarımıza öncelikle seviye tespit sınavı uygulamaktayız. Seviyelerini belirledikten sonra ücretsiz dil kursuna dahil ettiğimiz katılımcılarımızdan tek beklentimiz eğitimlerine düzenli bir şekilde devam etmeleridir.

Katılımcılarımızın Almanca bilgisi B2 seviyesine geldiğinde dilbilgisi, telaffuz, kelime bilgisi veya özgüven alanlarında yaşadıkları eksiklerin analizi yapılarak bu alanların iyileştirilmesine yönelik bir yol haritası çizmekteyiz.

Kariyer Merkezimizde Eğitim Süreci

DAÖKM kursiyerlerimizin eğitmen kimliklerini besleyecek olan DAS Eğitim Metodu’nun yanı sıra 5 modülden (dinleme, okuma, yazma, konuşma ve telaffuz becerileri) oluşan ve yaklaşık 6 ay süren bir eğitim yapmaktayız. Böylelikle hem öğretme hem de öğrenme yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlamış oluyoruz.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde 2 saatlik eğitimler verilmekte ve bu eğitimlerin 1. ders saatini DAS Eğitim Metodunu, 2. ders saati ise modül çalışmalarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Her modül 4 hafta sürmektedir.

Dinleme ve okuma modüllerinde genel, detaylı ve seçici dinleme/okuma teknikleri ile sınav esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler aktarılmaktadır. B2 dilbilgisi ve kelime bilgisi alıştırmaları yapılmaktadır. İlk hafta genel dinleme/okuma yapıldığında, ikinci haftada seçmeli ve üçüncü haftada da detaylı beceriler üzerinde durulup son hafta da tüm becerileri kapsayacak şekilde bir çalışma yapılmaktadır.

Yazma modülünde B2 telc sınavında karşılaşılabilecek olası konu başlıklarına (şikayet, iş başvurusu, bilgi maili) yönelik dikkat edilmesi gereken püf noktalar ve yazma kalıpları verilmektedir.

Konuşma modülünde B2 telc sözlü sınav hazırlığı yapılmaktadır. Bu nedenle katılımcılarımıza sunum yapabilme, bir metin hakkında özet hazırlayıp yazarın düşüncelerini ve kendi düşüncelerini dile getirebilme ve problem çözme gibi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılarımız; “DAS Akademie Sertifikası” elde etmekle kalmayıp “telc” sınavına da girerek Almanca bilgilerini de uluslararası anlamda belgeleme fırsatı bulmuş olurlar.

Almancayı Türkiye’de öğrenmiş ve konuşma güçlüğü yaşayan Almanca öğretmenlerinin daha başarılı bir kariyer hayatına sahip olabilmeleri için tasarladığımız bu sosyal sorumluluk projesi; Almanca öğretmenleri ve öğretmen adayları için eşsiz bir fırsat olmakla beraber; gerek kendi firmamızda gerekse Türkiye’de iş birliğimiz olan okullarda kendilerine iş imkânı sağlamaktadır.