“Neden Almanca öğrenmeliyim ?” sorusuna cevaben, Almanca öğrenmek için birçok sebep sayılabilir ama bu sebeplerin başında 100 milyonun üzerinde kişinin anadilinin Almanca olmasını gösterebiliriz. Almanca, Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Liechtenstein ve Belçika’ nın bazı yerleri, Kuzey İtalya ve Doğu Fransa’ da 100 milyondan çok insan tarafından konuşuluyor.

Avrupa Birliği’ nde en çok konuşulan dil Almanca olarak bilinir. Bununla birlikte Almanca, dünya üzerinde en çok konuşulan ilk 10 dil arasında yer almaktadır. Herhangi bir Avrupa Birliği ülkesini ziyaret ettiğiniz zaman, kendinizi ifade etmeye yarayacak kadar Almanca bilginizin olması bile size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. İngilizcenin kullanılmadığı yerlerde ise en büyük yardımı Almanca dilinden alacaksınız. Yeri gelmişken hemen söyleyelim, her Alman İngilizce bilir şeklindeki söylenti  de doğru değildir.

Bilimsel çalışmalarda Alman bilim adamlarının bilim dünyasına kattıkları birçok çalışma vardır. Yapılan bu çalışmalar da kendi dillerinde yazıldıkları için ortaya birçok Almanca makale çıkmıştır. Sayısal olarak incelendiğinde Almanca olarak hazırlanan bilimsel makale sayısı konusunda dünyada İngilizce’ den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bilimsel makalelerde olduğu gibi edebiyat konusunda da aynı istikrar devam etmektedir. Almanca olarak hazırlanan yayınlar sayıları bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Dünyaca ünlü mucitlerin, yazarların, psikologların, filozofların ve araştırmacıların yanında sanatçıların dili de Almancadır. Dünyada adları klasik müzik ile eşleşen dünyaca ünlü Mozart, Bach, Beethoven, Strauss ve Wagner Almanca konuşulan ülkelerin bestecileridir. Viyana dünyanın klasik müzik merkezidir. Müziğe giden yol da Almanca’ dan geçmektedir.

Almanya, Türkiye’ nin en büyük ticaret partneridir ve bununla birlikte Almanya’ da birçok Türk de yaşamını sürdürmektedir. İş ilişkileri sebebi ile Almanya ve Türkiye’ nin yakınlığı da bilinmektedir. Türkiye içerisinde söz sahibi olan ve sayıları binlerle ifade edilen bir çok Alman firması vardır. Aynı zamanda Almanya, dünyanın 2. en büyük ihracatçısı konumundadır. Alman ekonomisi Avrupa Birliği’ nin en büyük ekonomisi iken, dünyanın da 4. büyük ekonomisidir.

Kişi başına turizm harcamasında lider olan Almanlar, Türkiye’ ye gelen yabancı turistlerin de en büyük kısmını oluşturmaktadırlar. Bu durum dahi “Neden Almanca öğrenmeliyim ?” sorusuna tek başına cevap olabilecek niteliktedir. Zira, Türk turizm sektörü ülke için çok büyük önem arz etmekte olup, milyonlarca kişi geçimini turizmden sağlamaktadır.

Almanya, yabancı öğrenciler için çok cazip yüksek öğrenim imkanları sunmaktadır ve tabii ki Almanya’ da yüksek öğrenimin yolu da Almanca’ dan geçmektedir. Özellikle teknik branşlarda Almanya’ nın üstünlüğü tartışma götürmemekte ve her yıl binlerce mühendislik öğrencisi eğitimlerine Almanya’ da devam etmektedirler.

Almanya odaklı faaliyet gösteren firmalarda çalışacak kişilerde Almanca biliyor olma şartı aranmaktadır. Sadece Alman kökenli firmalarda değil, Türkiye’ deki diğer iş imkanlarında da işe alınacak kişilerin Almanca bilmesi her zaman avantaj olmaktadır.

Genel yargının aksine Almanca öğrenmesi zor bir dil değildir. Profesyonel yardım alarak, belirli bir disiplin altında pek de uzun olmayan bir sürede iyi bir Almanca’ ya sahip olunması pekala mümkündür.

das akademie logo

DAS Akademie, kurulduğu 1998 yılından günümüze kadar, Almanca eğitimi odağında bütünleşik çözümler sunan bir eğitim, yazılım ve hizmet kurumudur. İzmir, Berlin ve İstanbul merkezlerinde görev alan 50’nin üzerinde çalışanıyla, Avrupa Birliği Dil Standartları doğrultusunda yüz yüze ve online Almanca eğitimleri vermekte, uluslararası geçerliliğe sahip telc sınavlarını düzenlemekte, Türkiye’de ve Almanya’da dil kampları organize etmekte, dijital ve basılı yayıncılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.