DAS Zeitung olarak okuyucularımıza Almancanın tarihi konusunda kısaca bilgi vermek istedik. Hint-Avrupa dillerinin Cermen dilleri koluna bağlı  olan Alman dilinin tarihsel gelişimine hep birlikte yakından bakalım.

Almanca dünya genelinde çok yaygın kullanılan bir dil ve aynı zamanda 8 farklı ülkenin resmi dili olma özelliği taşıyor. Avrupanın en çok konuşulan dili olan Almancanın tarihi incelendiğinde 3 farklı döneme ayrıldığını görmekteyiz. Bunlar eski Almanca, orta Almanca ve modern Almancadır.

Almancanın Tarihi

Almanyaca ait en eski kayıtlar M.S. 750 yılını gösteriyor. Ancak o dönemde dile dair standartların olmadığı da biliniyor. Bu dönemde Almancada yerel diyalektler kullanılıyor ve bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Almanca orta dönemde ise resmi yerlerde kullanılmaya başlandı. Özellikle 14. yüzyılda Kutsal Roma İmparatorluğu bu dili yaygın şekilde kullanılmaya başladı ve resmi yazışmalarda da bu dil yer aldı. Bu dilin en parlak çağını 18. yüzyılda yaşadığını belirtebiliriz. Özellikle yazarların büyük bölümünün Almanca dilini ustalıkla kullandıkları eserleri dilin bugünkü formunu kazanmasını sağladı.

Standart Almanca incelendiğinde diyalektlerinden çok farklı olduğu dikkat çekiyor. Hem telaffuzda hem de gramerde belirgin farklar bulunuyor. Yazı kuralları ve dil bilgisi kuralları ilk olarak 1880 yılında ortaya çıktı. Dude El Kitabı adlı eserde kaleme alındı ve 1901 yılında da Almancanın yazı kuralları bir standarda bağlanarak ilan edildi. Ancak dilin yazı kuralları ilan edildiğinde gözden geçirilmemişti. Sonrasında ise Alman dil uzmanları imlaları gözden geçirerek bir reform gerçekleştirdi.

Ayrıca Almancanın lehçeleri arasında da büyük fark bulunduğu görülmektedir. Yüksek Almanca ve Alçak Almanca şeklinde iki farklı grupta değerlendirilen lehçelerden Alçak Almanca lehçesi ses bakımından İngilizceye daha yakındır. Bu nedenle iki farklı lehçeyi konuşanlar geçmişte birbirlerini anlamakta zorluk çekebiliyordu. Ancak günümüzde dilin yaygınlaşması ile bu problem ortadan kalktı.

Neden Almanca Öğrenmeli?

  • Avrupa Birliği’nde ve özellikle Doğu Avrupa bölgesinde önemli bir dildir.
  • Avrupa’da konuşulan en yaygın dildir.
  • Bu dili öğrenirken ilginç bir kültürü ve gelenekleri de keşfedebilirsiniz.
  • Teknoloji, edebiyat, müzik, resim ve tarih alanında pek çok bilgiyi edinme şansı elde edilir.
  • Almanca konuşulan ülkeler arasında çok ilginç ve güzel coğrafyalar bulunur.
  • Öğrenmesi kolay diller arasında yer alır.
  • Dünya genelinde 100 milyondan fazla kişinin konuştuğu bir dildir.
  • Almanca internette en çok konuşulan 5 dilden biridir.
  • Dünyada en çok konuşulan 10 dilden biridir.
  • Çok önemli Alman edebiyatı eserlerini kendi dilinde okuma şansı elde edilir.
das akademie logo

DAS Akademie, kurulduğu 1998 yılından günümüze kadar, Almanca eğitimi odağında bütünleşik çözümler sunan bir eğitim, yazılım ve hizmet kurumudur. İzmir, Berlin ve İstanbul merkezlerinde görev alan 50’nin üzerinde çalışanıyla, Avrupa Birliği Dil Standartları doğrultusunda yüz yüze ve online Almanca eğitimleri vermekte, uluslararası geçerliliğe sahip telc sınavlarını düzenlemekte, Türkiye’de ve Almanya’da dil kampları organize etmekte, dijital ve basılı yayıncılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.